ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между Ред Лайн Тунинг ЕООД от една страна и от друга - лицето,
съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин REDLINE-TUNING.COM
REDLINE-TUNING.COM има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната.
Следните Условия за ползване на сайта служат за конкретизиране на отношенията между REDLINE-TUNING.COM и потребителите, разглеждащи или използващи този сайт.
1. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия.
2.Рекламации
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин REDLINE-TUNING.COM, има право на рекламация при;

- констатирани липси

- дефекти на стоката

- несъответствие с обявения модел

- при транспортирането в следствие на което стоката е повредена ( В случая, претенцията трябва да бъде направена, при прегледа на стоката, преди плащането й, и преди напускане на офиса,
на куриерската фирма.Всяка една стока има застраховка и повредите се поемат от куриерската фирма).
REDLINE-TUNING, не носи отговорност за счупени или повредени стоки, констатирани след напускането на офиса на куриерската фирма.

- не е спазен предварително уговорения срок за доставка.

3. В срок от 14 дни след получаване на стоката, потребителят има право да я върне или замени, като заяви основателни причини, и като са спазени следните условия:
Запазен добър търговски вид, напълно запазена опаковка - ненадраскана, да няма следи от употреба, да не е променяна цялостта и да е изцяло изправна и нормално функционираща.
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Стоката да е придужена от касова бележка за покупката, както и консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

4.Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на потребителя. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на потребителя и в двете посоки.

5. REDLINE-TUNING.COM  не носи отговорност, за причинени вреди, в следствие употребата на предлаганите от нас артикули, тъй като за всички е необходим монтаж от специализиран сервиз.

Доставки НЕ се извършват в неделя и официални празници.

Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.